199 -22% Sabre Red Klicenka ČERNÁ HC-14-BK-US Black

Sabre Red Klicenka ČERNÁ HC-14-BK-US Black

VÝROBCE: SABRE Red
MODEL: Klicenka ČERNÁ HC-14-BK-US Black
KÓD: HC-14-BK-US
AKCE
SKLADEM
199 Kč
255 Kč
165 Kč bez DPH

TEXTOVÝ POPIS PRODUKTU

 

  • malý sprej - tekutá střela
  • určený pro přidělání na klíče
  • 10% pepřový koncentrát


R-S věty:

Pozor:

S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

S-9 Skladujte na dobře větraném místě.

S-23 Nevdechujte aerosol.

S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody
.

O VÝROBCI SABRE Red

 


       V dnešní době jeden z nejúspěšnějších výrobců pepřových sprejů. Dle testů zveřejněných v oborových publikací patří obranné spreje Sabre mezi nejúčinnější.