Domů / Záruka a reklamace

Záruka a reklamace

U nás máte jistotu, že případnou reklamaci vyřídíme dle zákonů!

 

coimini_150

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je stanovena legislativou ČR. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nabízeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zboží prodávané, jako použité má tuto lhůtu poloviční, tj. dvanáct měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 
 

POPIS POSTUPU REKLAMACE 

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

POSTUP REKLAMACE

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zašle elektronickou poštou popis závady. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží. Popřípadě může zákazník přímo zaslat zboží na korespondenční adresu dodavatele (MůjNůž.cz, Dornych 128, 617 00 Brno). V tomto případě musí být vždy přiložen podrobný popis závady nebo vady výrobku a prokázaný nákup zboží u naší firmy.
 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 
 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka (nejčastěji emailem) o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. tj. do 30 dnů. Pokud se zboží odesílá do servisních středisek, může se prodloužit o dobu trvání přepravy do a ze servisu nebo skladu dodavatele. To v slouladu s §19 zákona č. 634/1992 Sb.