231 Equalizer 2 63ml OC

Equalizer 2 63ml OC

VÝROBCE: RŮZNÍ
MODEL: Equalizer 2 63ml OC
KÓD: 9341
SKLADEM
231 Kč
191 Kč bez DPH

TEXTOVÝ POPIS PRODUKTU

 • NOVÁ VERZE: Mírně se rozbíhající intenzivní proud pepřové směsi. Vánek neovliňuje směr.
 • EQUALIZER2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • EQUALIZER2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.
 • EQUALIZER2 je nehořlavý - neobsahuje žádnou hořlavou látku.
 • EQUALIZER2 má dosah 2,5 až 3,5 metru (podle velikosti spreje a povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • EQUALIZER2 63 ml - pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • EQUALIZER2 odolává lépe povětrnostním vlivům.
 • EQUALIZER2 je dobrá volba na obranu proti agresivním psům.
 • TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!
 • *Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.
 • Vyrobeno v Německu.

  R-S věty:

  Pozor:

  S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

  R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

  S-9 Skladujte na dobře větraném místě.

  S-23 Nevdechujte aerosol.

  S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

  R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

  První pomoc:

  S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

  S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

  S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.


O VÝROBCI RŮZNÍ