185 STOPER 2 40ml OC

STOPER 2 40ml OC

VÝROBCE: RŮZNÍ
MODEL: STOPER 2 40ml OC
KÓD: Stoper 2 40
SKLADEM
185 Kč
153 Kč bez DPH

TEXTOVÝ POPIS PRODUKTU

stoper_mn_640_03 

 

 • NOVÁ, VYLEPŠENÁ VERZE: Intenzivní proud pěny, méně citlivý na vítr, zaručuje vysokou pravděpodobnost zasažení útočníkovy tváře. Pěna na ní ulpí a postupně stéká. Do očí, nosu a úst se tak dostane mnohem větší množství účinné látky.
 • STOPER2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • STOPER2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky.
 • STOPER2 je nehořlavý - neobsahuje žádnou hořlavou látku.
 • STOPER2 má dosah 1,5 až 3 metry (podle velikosti spreje a povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • STOPER2 20ml se snadno nosí, konstrukce rozprašovače umožňuje zejména ženám intuitivní a okamžité použití. Tento sprej je skladnou alternativou i pro muže..
 • STOPER2 40,50,63ml - pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • STOPER2 odolává lépe povětrnostním vlivům.
 • STOPER2 je dobrá volba na obranu proti agresivním psům.
 • TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!
 • *Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.
 • Vyrobeno v Německu.


R-S věty:

Pozor:

S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

S-9 Skladujte na dobře větraném místě.

S-23 Nevdechujte aerosol.

S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.O VÝROBCI RŮZNÍ