228 FLY-ESP Pepřový sprej ve tvaru parfému

FLY-ESP Pepřový sprej ve tvaru parfému

VÝROBCE: FLY - ESP
MODEL: Pepřový sprej ve tvaru parfému
KÓD: FLY-KORTE
SKLADEM
228 Kč
188 Kč bez DPH

TEXTOVÝ POPIS PRODUKTU

 

  • Nenápadný pepřový sprej o objemu 15 ml v podobě dámského parfému.
  • Průměr nádobky: 29 mm, výška: 88 mm
  • Sprej nelze opětovně plnit
  • 10% pepřový koncentrát


R-S věty:

Pozor:

S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

S-9 Skladujte na dobře větraném místě.

S-23 Nevdechujte aerosol.

S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

O VÝROBCI FLY - ESP

 


 

Firma FLY - ESP (Euro Security Products)  je druhý největší světový výrobce teleskopických obušků. V jejich výrobním programu, ale také najdete kapesní a speciální svítilny, čelové svítilny a třeba i elektrické paralyzery včetně kombinovaných s pepřovými spreji.